żywność ekologiczna
serwiszglossie

 

Żywność ekologiczna

 

Żywność ekologiczna – określenie żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów.

Zdrowa żywność

Ekologiczne metody produkcji żywności mają zapewniać ochronę zdrowia społeczeństwa i środowiska i stanowić system zrównoważony pod względem:Czym jest żywność ekologiczna

  • ekologicznym – nie obciąża środowiska w stopniu większym niż naturalne ekosystemy;
  • ekonomicznym – jest w dużym stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych;
  • społecznym – umożliwia zachowanie oraz rozwój wsi i rolnictwa.

Producenci i przetwórcy żywności ekologicznej mają obowiązek oznaczenia swoich produktów certyfikatami. W Polsce na koniec 2008 stosowane są certyfikaty 11 firm, między innymi: Agrobiotest, Bioeksperta, Biocert, Ekogwarancja PTRE, Cobico, PCBC i PNG.

W Unii Europejskiej produkcja takiej żywności jest regulowana rozporządzeniem, czyli aktem prawnym najwyższej rangi (Rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91, z dnia 1.01.93 r., w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów i środków spożywczych, obowiązujące w państwach członkowskich UE). Od maja 2004 rozporządzenie to obowiązuje również w Polsce.

Potocznie określenie "żywność ekologiczna" często bywa używane zamiennie z określeniem "zdrowa żywność". Jednakże podczas gdy pierwsze z pojęć określa żywność certyfikowaną, drugie jest w zasadzie tylko nazwą stworzoną dla celów marketingowych i nie narzucającą żadnych określonych standardów.

 

 

Odsłony: 42399 :: Unikalne: 18582 :: Dzisiaj: 25 :: Wczoraj: 73 :: Online: 1 :: Najwięcej odwiedzin: 19-03-2020 (98) :: | administracja